بیمه مسئولیت پاسارگاد

بیمه مسئولیت پاسارگاد : بیمه مسئولیت یا بیمه مسئولیت مدنی بخشی از سیستم بیمه‌‌های عمومی است، که به طور مستقیم در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه، شناخت افراد از حقوق و مسئولیت های یکدیگر و تامین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیت ها تاثیر گذار می باشد. به طور کلی بیمه مسئولیت، تعهد بیمه‌گزار در مقابل ضررهای مالی و جانی به افراد ثالث است. در ادامه به تعریف بیمه مسئولیت، انواع بیمه مسئولیت و سپس خرید بیمه مسئولیت می‌پردازیم.

بیمه مسئولیت پاسارگاد

تعریف مسئولیت مدنی

تعریف مسئولیت مدنی بدین صورت است که هرگونه تعهد و التزام شخص نسبت به جبران ضرر و زیان وارد به دیگری دارد، چه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا اعمال اشخاص وابسته به وی و یا از اشیا و اموال تحت مالکیت وی محقق گردد می‌باشد. بهتر است بدانیم که برای مسئول شناخته شدن یک فرد دو نظریه حقوقی وجود دارد:

    نظریه تقصیر: با توجه به نظریه تقصیر شخص وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب قصور یا خطایی شده باشد
    نظریه خطر : طبق این نظریه هر شخص که در اثر عمل و فعالیت خود خطری ایجاد نماید مسئول جبران زیانی است که به دیگری وارد شده است

بیمه مسئولیت مدنی چیست؟

بیمه مسئولیت مدنی عقدی است که بیمه‌گر در ازای دریافت وجهی مقرر از بیمه گذار تعهد می‌نماید که در صورت تحقق خطر موضوع بیمه نامه، خسارت وارد به اشخاص ثالث را جبران کند. در بیمه مسئولیت مدنی موضوع بیمه، تامین خساراتی است که در اثر حوادث ناشی از اعمال و فعالیت افراد و شرکت‌ها و سازمان‌ها متوجه دیگران می‌گردد. این خصلت تعهد به نفع دیگران از ویژگی‌های بیمه مسئولیت مدنی می‌باشد. هزار بیمه نماینده رسمی بیمه پاسارگاد بهترین انتخاب برای صدور بیمه مسئولیت مدنی می باشد. شما می توانید برای ارتباط با کارشناسان فروش بیمه مسئوالیت مدنی با شماره های ذیل تماس بگیرید:

  01732358362 - 09116367929

انواع بیمه مسئولیت مدنی شامل چه مواردی است؟

بیمه مسئولیت مدنی دارای چند دسته بندی کلی است:

    بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان
    بیمه مسئولیت حرفه ای
    بیمه مسئولیت مدنی عمومی
    بیمه مسئولیت مدنی فنی مدیران
    بیمه مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا
    بیمه مسئولیت مدنی طرح‌های مخصوص
    بیمه مسئولیت قراردادی

۱- بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

قانون کار، کارفرما را در قبال حوادث، اتفاقاتی که از عدم رعایت مقررات فنی و حفاظت کار و بهداشت باعث خسارت بدنی و جانی به کارکنان شود مسئول شناخته و وی را ملزم به جبران خسارات جانی بوجود آمده می‌نماید. بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان برای جبران خسارات چنین مسئولیتی طراحی و ارائه می‌گردد، این بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان را پوشش می‌دهد و اگر در حین کار از حادثه خسارت جانی و بدنی به کارگران وارد آید و مسئولیت بیمه گذار برای بیمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران می‌گردد. منظور از خسارت جبران بدنی، شامل هزینه پزشکی، غرامت نقص عضو و در نهایت فوت کارکنان می‌باشد. در ادمه جهت آشنایی بیشتر، انواع بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان توضیح داده خواهد شد.

چه کسانی نیاز به تهیه بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان دارند؟

با توجه به دسته بندی این بیمه نامه که یادآور شدیم، تمامی کارفرمایان حقیقی و حقوقی با هرگونه فعالیت و عملیاتی : خدماتی، بازرگانی، تولیدی، تعمیراتی، ساختمانی، عمرانی، ساخت و ساز مسکونی، تجاری و … می‌توانند بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان را تهیه نمایند و از پوشش های آن بهرمند گردند.

۲- بیمه مسئولیت حرفه‌ای پاسارگاد

در بیمه مسئولیت حرفه‌ای مسئولیت قانونی صاحبان حرف در ارتباط با کسانیکه از حرفه آنان دچار آسیب مالی و جانی می‌گردند پوشش دارند. مهمترین انواع بیمه مسئولیت حرفه‌ایی به شرح ذیل می‌باشند:

بیمه مسئولیت پاسارگاد در گرگان

بیمه مسئولیت پزشکان و بیمه مسئولیت پیراپزشکان پاسارگاد

پزشکان و پیراپزشکان با بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان می‌توانند مسئولیت حرفه‌ایی خود را قبال بیماران خود پوشش بیمه‌ایی دهند. این بیمه از انواع بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ایی در قبال اشخاص ثالث می‌باشد که مسئولیت اشتباه، خطا و قصور، پزشکان و پیراپزشکان که در عمل جراحی، تشخیص آزمایش و … مطابق بیمه نامه پیش می آید را پوشش می‌دهد( در این سرفصل بیمه‌ایی بیمه مسئولیت پیراپزشکان و بیمه مسئولیت پرستاران نیز قرار می‌گیرد ).

محاسبه حق بیمه مسئولیت پزشکان بر پایه تخصص و تعهدات درخواستی می‌باشد و البته اگر بتوان از تخفیفات گروهی هم شامل این بیمه نامه می‌گردد و هر چه گروه بزرگتر باشد درصد تخفیف بیشتر خواهد بود. برای بررسی کامل و دریافت مشاوره رایگان بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان را مطالعه نمایید.

بیمه مسئولیت حرفه ایی مهندسین ناظر طراح و محاسب پاسارگاد

در این بیمه نامه مسئولیت مهندس ناظر طراح و محاسب در قبال کارگران پوشش می‌یابد. موارد مورد نیاز در بیمه مهندسان ناظر: در این بیمه نامه و در زمان صدور پایه و رتبه مهندس ناظر به دلیل اینکه می‌تواند تعیین کننده متراژی باشد که  می‌تواند طراحی محاسبه و نظارت نمایند جهت محاسبه حق بیمه مسئولیت مهندس ناظر مهم است. همچنین مهندس ناظر می تواند کل متراژی که اجازه محاسبه نظارت و طراحی دارد را بیمه نماید و یا می‌تواند پروژه‌های مختلف را تک تک تا حد مجوز خود بیمه نماید. در صدور بیمه مهندسان ناظر شماره نظام مهندسی مورد نیاز است. نکته مهم دیگر در این بیمه نامه تاریخ صدور و مدت بیمه مهندس ناظر می‌باشد.

بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران بیمارستان،کلینیک، داروخانه و آزمایشگاه پاسارگاد

در بروز عارضه پزشکی در فرآیند درمان ممکن است افراد زیادی مقصر شناخته شوند ممکن است درصدی از قصور به پزشک معالج و درصدی به پرستاران و درصد دیگری به مدیر فنی مراکز درمانی داده شود. از سوی وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی شرح وظایفی برای مسئولان فنی بیمارستان ها و کلینیک‌ها در نظر گرفته شده است. مسئولیت در قبال بیماران، عیادت کنندگان، بیمارستان یا به عبارتی مسئولیت کلیه امور موسسات پزشکی به عهده مسئول فنی می‌باشد. در این بیمه نامه درصد قصور مسئول فنی که به موجب رای قانون تعیین می‌گردد پوشش می‌یابد. در این بیمه نامه هزینه پزشکی پوشش ندارد و تنها غرامت نقص عضو و فوت وابسته به قصور و تعدات بیمه نامه پوشش دارد.
در این بیمه نامه اگر در خصوص بیمارستان می‌باشد تعدد تخت در ریسک در نظر گرفته می‌شود و اگر کلینیک و درمانگاه است تعدد شیفت کاری ملاک حق بیمه می‌باشد. بیمه مسئولیت حرفه‌ایی مدیران بیمارستان، درمانگاه، کلینیک، داروخانه و آزمایشگاه به نام مدیر فنی صادر می‌گردد و تعویض مدیر را باید اعلام نمود و با الحاقیه تغییر ذینفع مشخص گردد.

بیمه مسئولیت حرفه‌ایی وکلای دادگاه پاسارگاد

موضوع این بیمه نامه، بیمه مسئولیت حرفه‌ایی بیمه گذار در قبال موکلین خود می‌باشد بدین صورت که اگر در نتیجه قصور و اشتباه حرفه‌ایی و غیرعمد بیمه گذار در انجام وظایف خود خسارات مالی به بیمه گذار وارد آید پس از احراز مسئولیت بیمه گذار با رای مراجع قضایی خسارت پرداخت می‌گردد. و نکته دیگر اینکه مسئولیت پرداخت حق الزحمه، اگر در طی رسیدگی بیمه گذار در اثر حادثه فوت نماید مبلغ حق الزحمه به موکل باز پرداخت می‌شود.

۳- مسئولیت مدنی عمومی پاسارگاد

در این نوع بیمه نامه مسئولیت، مسئولیت بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث (غیرمرتبط با فعالیت بیمه گذار) و بر طبق قوانین جاری کشور و خسارات جانی و مالی زیاندیدگان جبران می‌گردد.

بیمه مسئولیت پاسارگاد در گرگان

۴- بیمه مسئولیت فنی مدیران پاسارگاد

 • بیمه مسئولیت فنی مدیران یکی دیگر از انواع بیمه مسئولیت مدنی است که شامل:
 • بیمه مسئولیت مدیران مهد کودک
 • بیمه مسئولیت مدیران مجموعه های ورزشی.
 • بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی
 • بیمه مسئولیت مدیران تورهای مسافرتی و زیارتی
 • بیمه مسئولیت مدنی هیئت مدیره ساختمان
 • بیمه مسئولیت مدنی پارکینگ های عمومی
 • بیمه نامه مسئولیت مدنی نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی
 • بیمه مسئولیت مدنی دارندگان جرثقیل، ماشین آلات راه سازی و ساختمانی، کشاورزی

۵- بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا

موضوع  این بیمه نامه جبران خسارات جانی و مالی که به مصرف کنندگان و اشخاص ثالث  از خطرات کالا که در نتیجه عدم رعایت نکات ایمنی عیب و نقص کالا تولید شده بوجود آید پوشش دارد. بیمه مسئولیت تولیدکنندگان دارای دو بخش است:

    بیمه مسئولیت تضمین کیفیت محصول
    بیمه مسئولیت تبعی ناشی از محصول

۶- بیمه مسئولیت مدنی طرح‌های خاص

طرح‌های خاصی در بیمه مسئولیت مدنی وجود دارند که ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.

در بیمه‌های اعتباری بر طبق آیین نامه ۵۱ بیمه مرکزی منظور از اعتبار ظرفیت بدهی یک مشتری است که از طرف بنگاه‌های اقتصادی در قبال ارائه کالا و یا خدمت،  بانک‌ها و موسسات مالی مجوز دار از سوی بانک مرکزی بصورت تسهیلات مالی در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند و این مطالبات دارای ریسک عدم پرداخت است بیمه می‌نمایند.

۷- بیمه مسئولیت قراردادی

این بیمه مسئولیت به نوعی ناشی از توافقی است که بین طرفین قرارداد منعقد می‌گردد و ناشی از قانون مدون نیست و در آن قصور طرفین قرارداد پوشش داده می‌شود.

وظایف و مسئولیت بیمه‌گزار و بیمه‌گر در بیمه مسئولیت چیست؟

 1. در تمام بیمه‌نامه‌ها، تا زمانی که حق بیمه پرداخت شود، بیمه‌نامه بر قرار خواهد بود و فرد تحت پوشش است. در نتیجه اگر فرد متقاضی حق بیمه خود را نپردازد، بیمه‌گر می‌تواند بر اساس مفاد مندج در قرارداد، ‌نسبت به فسخ یا تعلیق قرارداد اقدام کند.
 2. اگر میزان ریسک در بیمه‌نامه‌های مسئولیت به هر دلیلی عوض شود بیمه گزار لازم است تا به شکل کتبی شرایط را به بیمه‌گر اعلام کند.
 3. رعایت اصل حسن نیت در این نوع از بیمه نیز مانند تمامی بیمه‌ها لازم است. بیمه‌گزار موظف است اطلاعات کامل و صحیح در مورد نحوه فعالیت خود به شرکت بیمه‌گر ارائه کند.
 4. در صورتی که بیمه‌گزار به پرداخت دیه محکوم شود، بیشترین تعهد بیمه‌گر برابر با ارزان‌ترین نوع دیهبرای هر یک از آسیب دیدگان است.
 5. بیمه‌گزار وظیفه دارد هنگام به وجود آمدن خسارت حداکثر تا ۵ روز بعد از وقوع آسیب، بیمه‌گر را از این موضوع مطلع کند.
 6. اگرحادثه‌ای رخ دهد و میزان تعهد و مسئولیت بیمه‌گزار برای بیمه‌گر مشخص باشد، بیمه‌گر می‌تواند پیش از صادر شدن رای دادگاه خسارت را پرداخت کند.

بیمه مسئولیت پاسارگاد . صدور بیمه پاسارگاد در گرگان

خسارت خارج از تعهد بیمه مسئولیت شامل چه مواردی است؟

بسته به نوع بیمه مسئولیت خسارات خارج از تعهد بیمه نامه متفاوت است اما بطور کلی به مواردی یادآور می‌شویم:

    نجات مصدوم توسط بیمه گزار از مسئولیت بیمه گزار این بیمه نامه نیست.
    اعمال متقلبانه بیمه گزار
    به طور عموم این بیمه نامه مسئولیت در داخل مرز ایران پوشش دارد
    جرایم و مجازات قابل خرید و کیفری و حقوقی
    تشعشعات هسته ایی و رادیواکتیو

کدام شرکت بهترین بیمه مسئولیت را ارائه می‌دهد؟

بهترین بیمه مسئولیت بر اساس اولویت‌های شخص تعاریف متفاوتی دارد. در مواردی اولویت متقاضی خرید بیمه مسولیت، قیمت پایین حق بیمه است در صورتی‌ که ممکن است افرادی حاضر باشند با پرداخت حق بیمه بیشتر، خدمات باکیفیت‌تری دریافت کنند. در گذشته به دلیل محدودیت امکان مقایسه، انتخاب آگاهانه و متناسب با اولویت‌ها بسیار سخت و حتی غیرممکن بود. هزار بیمه نماینده رسمی بیمه پاسارگاد بهترین انتخاب برای صدور بیمه مسئولیت می باشد.

خرید بیمه مسئولیت از هزار بیمه نماینده رسمی بیمه پاسارگارد

اگر قصد خرید بیمه مسئولیت را دارید حتما این سوال برای شما پیش آمده است که کدام شرکت ارزانترین و بهترین بیمه مسئولیت را ارائه می‌دهد؟ چه عواملی بر قیمت بیمه مسئولیت تاثیر گذار است؟ معمولاً افراد قبل از اقدام به خرید بیمه، از چندین شرکت بیمه نرخ می‌گیرند که در بسیاری از موارد، کار دشوار و زمان‌بری است؛ شرکت هزار بیمه با تضمین قیمت برای اولین‌بار در ایران اقدام به مقایسه و فروش آنلاین بیمه کرده است و تمامی اطلاعاتی که شما برای خرید هر بیمه ای نیاز دارید در کوتاه‌ترین زمان در اختیار شما قرار می‌دهد. شما عزیزان می توانید برای خرید هر نوع بیمه، اعمم از بیمه مسئولیت ، بیمه عمر، بیمه شخص ثالث ، بیمه باربری و ... از طریق شماره های 32358362 ، 09116367929 و یا از طریق سایت http://1000bimeh.ir با ما در ارتباط بوده و پاسخ تمامی سوالات خود را دریافت نمایید .